หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ hs7aj.org

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใช้ช่องสัญญาณเรียกขาน Repeater 145.625 MHz dup -600 MHz

 

 

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นประจำปี 2560 ในวันที่ 7 ต.ค. 2560

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ความถี่ Repeater 145.625 MHz dup -600 MHz